Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών (Zeitschrift)

Aktivität: Peer-Review und redaktionelle Arbeit für Publikationen und VeranstaltungenBegutachtung einer wissenschaftlichen Publikation

Beschreibung

Ελισάβετ Α. Ζαχαριάδου, Ιστορία και θρύλοι των παλαιών σουλτάνων (1300-1400). Αθήνα, MIET 1991, 234 σ. In: Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών 10 (1993-1994), 381/384
Zeitraum28 Mai 2015
JournaltypFachzeitschrift