Nasjonal konferanse for regionale og lokale landskaps-parkar i Noreg: Implementation, local acceptance nad participation in biosphere parks. Examples from the Eastern Alps. Implementering, lokal aksept og deltaking i parkprosjekt

Aktivität: VorträgeVortragAndere

Zeitraum13 Mai 2009
Gehalten amUnknown External Organisation Norwegen, Norwegen