Lofta 309. En arkeologisk undersökning av ett skålgropsblock på Brånestad gård, RAÄ Lofta 309, Västerviks kommun, Småland.

Joakim Goldhahn, Fredrik Gunnarson, Christopher Sevara, Roger Wikell

  Veröffentlichungen: Buch

  OriginalspracheAndere Sprache
  VerlagLinnaeus University
  PublikationsstatusVeröffentlicht - 2010

  ÖFOS 2012

  • 601003 Archäologie

  Zitationsweisen