Traditsioone ja tänapäeva soome-ugri keelte kasutuses ja õppes / Perinteitä ja nykyaikaa suomalais-ugrilaisten kielten käytössä ja oppimisessa /Traditional and contemporary issues in the use and learning of Finno-Ugric languages

Annekatrin Kaivapalu, Hanna-Ilona Härmävaara, Johanna Laakso, Raili Pool, Kirsti Siitonen

Veröffentlichungen: Beitrag in FachzeitschriftEditorial

OriginalspracheMultilingual
Seiten (von - bis)7-20
FachzeitschriftLähivõrdlusi. Lähivertailuja
Jahrgang28
DOIs
PublikationsstatusVeröffentlicht - 2018

ÖFOS 2012

  • 602007 Angewandte Sprachwissenschaft
  • 602012 Finno-Ugristik

Zitationsweisen