Η βινιέτα ως άσκηση αντίληψης: Μία προσέγγιση για την επαγγελματοποίηση της παιδαγωγικής δράσης

Evi Agostini (Editor), Hans Karl Peterlini (Editor), Jasmin Donlic (Editor), Verena Kumpusch (Editor), Daniela Lehner (Editor), Isabella Sandner (Editor)

Publications: BookCollectionPeer Reviewed

Original languageGreek
PublisherBarbara Budrich
Publication statusPublished - 2023

Austrian Fields of Science 2012

  • 503002 Applied education
  • 503032 Teaching and learning research

Cite this